Acasă

coperta-page-001

Revista “Proeducaţia” are ca scop popularizarea noilor politici  educaţionale. Abordează în acest sens, aspecte legate de teoria educaţiei, curriculum şcolar, evaluare în educaţie, management şcolar, educaţie permanentă, consiliere şi orientare în carieră. Diversitatea temelor acoperă cu succes dorinţa profesorilor interesaţi de promovarea unor cercetări de tip comparativ, a unor lucrări cu caracter metodic, interesaţi de asemenea de redobândirea prestigiului şcolii în mediul socio-cultural.

Exprimând spiritul culturii noastre, prin raportarea la planul acceptării sociale, valorile cu rol formativ educativ sunt rezultatul experienţelor umane. Din ipostaza de model, educatorul trebuie să evite atitudinea pseudo-valorică şi să-şi axeze preocupările pe demersul de transmitere a valorilor, demers care se constituie ca finalitate dorita a muncii echipei redacţionale a revistei noastre.

Punctele de vedere privind optimizarea muncii instructiv-educative, popularizarea experienţelor personale, reliefarea rezultatelor activităţilor proprii de cercetare ştiinţifică, popularizarea unor realizări deosebite, diseminarea rezultatelor de la concursuri şi olimpiade şcolare întregesc fondul de idei generate de modelele de intervenţie şi exemplele de bune practici din sistemul de învăţământ. Revista se adresează deopotrivă specialiştilor în ştiinţele educaţiei şi în domenii conexe, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar,  doctoranzilor, tuturor celor implicaţi în sistemul de învăţământ românesc.

Lasă un răspuns